Ansatte


Anish Abraham

fastlege

Anish er utdannet i India. Han har hatt norsk autorisasjon siden 2014/han er godkjent allmennlege siden 2016.

Brit Hov

fastlege og spesialist i allmennmedisin

Brit Hov er utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun har vært spesialist i allmennmedisin siden 2009. Hun er også petroleumslege.

Lisebeth Skandsen

Helsesekretær

Monica Helgeland

Helsesekretær